Mesačník Agromanuál

Profesionálna ochrana rastlín so slovenskou prílohou

Dovoľujeme si Vám ponúknuť odborný poľnohospodársky časopis Agromanuál – Profesionální ochrana rostlin, z vydavateľstva Kurent, s.r.o. České Budějovice. V Českej republike patrí medzi najčítanejšie odborné periodiká pre poľnohospodárov.

Agromanuál vychádza ako celofarebný mesačník so zameraním na ochranu, výživu a odrody rastlín, pričom spolupracuje s odborníkmi z výskumných ústavov, šľachtiteľských staníc, renomovaných firiem a ďalších odborných inštitúcií v Čechách i na Slovensku. Nakoľko sa časopis Agromanuál stal vyhľadávaným zdrojom informácií i na Slovensku, rozhodli sme sa od roku 2009 vydávať prílohu špeciálne pre čitateľov na Slovensku. Príloha je každoročne súčasťou 5 čísiel. Každé číslo časopisu prináša okrem aktuálnych článkov aj tabuľkové prehľady prípravkov a ich účinnosti na jednotlivé škodlivé činitele. Agromanuál sa stal spoľahlivým zdrojom nezávislých informácií pre agronómov, súkromne hospodáriacich roľníkov, pracovníkov v oblasti poradenstva, výskumu, výroby a distribúcie osív, hnojív, prípravkov na ochranu rastlín i pre študentov…

Predplatné na rok 2023: € 69,60 (spolu 10 vydaní).

Pre inzerentov:

Edičný plán slovenskej prílohy 2023 a cenník inzercie (PDF)

Edičný plán slovenskej prílohy 2023

1. Február
Termín uzávierky 20. 1. / Termín distribúcie 20. 2.
• Ozimné obilniny – jarné aplikácie herbicídov

2. Marec
Termín uzávierky 20. 2. / Termín distribúcie 20. 3.
• Kukurica – herbicídy, insekticídy
• Sady, vinice – fungicídy

3. Apríl
Termín uzávierky 20. 3. / Termín distribúcie 20. 4.
• Obilniny, slnečnica, repka – fungicídy, listové hnojivá

4 Jún
Termín uzávierky 20. 5. / Termín distribúcie 20. 6.
• Repka ozimná – herbicídy, fungicídy, morforegulátory, insekticídy, odrody

Kontakty


Adresa firmy
-----------------------------------
PROGARD, s.r.o.
Mgr. Martin Majerský
Nevädzová 17211/6G
821 01 Bratislava
e-mail:
majersky@progard.eu
mobil: 0905 320 130

Volanie, ktoré kupujúci uskutoční z ktoréhokoľvek miesta na území SR (za predpokladu, že je pokryté sieťou slovenského operátora) bude realizované v cene miestneho hovoru fakturovaného príslušným operátorom.