Progard

O nás

Spoločnosť PROGARD vznikla v roku 1999. Do roku 2007 fungovala na základe živnostenského listu. V roku 2007 došlo k transformácii na spoločnosť s ručením obmedzeným.

Od svojho vzniku sa zameriavame na poskytovanie marketingových služieb a distribúciu odbornej tlače pre oblasť poľnohospodárstva formou predplatného, resp. dobierky.

V tejto oblasti dlhoročne úzko spolupracujeme a zároveň zastupujeme vydavateľstvo KURENT, s.r.o. České Budějovice na Slovensku.

Formou predplatného zabezpečujeme distribúciu odborného časopisu Agromanual (pôvodne Agro) od roku 1999. Vzhľadom na rastúci počet čitateľov na Slovensku od roku 2009 prinášame prílohu pre čitateľov na Slovensku. Regionálne prílohy sú vkladané do časopisu a obsahujú odporučenie pre ochranu rastlín a ošetrovanie  porastov podľa slovenských podmienok a registrácií pre použitie podľa platnej slovenskej legislatívy.

Vysoká obsahová i grafická úroveň odborných publikácií, znalosť trhu a individuálny prístup ku každému záujemcovi sú dôvody, prečo sa nám neustále darí rozširovať okruh našich spokojných odberateľov.

Kontakty


Adresa firmy
-----------------------------------
PROGARD, s.r.o.
Mgr. Martin Majerský
Nevädzová 17211/6G
821 01 Bratislava
e-mail:
majersky@progard.eu
mobil: 0905 320 130

Volanie, ktoré kupujúci uskutoční z ktoréhokoľvek miesta na území SR (za predpokladu, že je pokryté sieťou slovenského operátora) bude realizované v cene miestneho hovoru fakturovaného príslušným operátorom.