Váš partner v oblasti odbornej tlače
pre poľnohospodárstvo

O nás

Kto sme?

Spoločnosť PROGARD vznikla v roku 1999. Od svojho vzniku sa zameriavame na poskytovanie marketingových služieb a distribúciu odbornej tlače pre oblasť poľnohospodárstva formou predplatného, resp. dobierky.

V tejto oblasti dlhoročne úzko spolupracujeme a zároveň zastupujeme vydavateľstvo KURENT, s.r.o. České Budějovice na Slovensku.

Formou predplatného zabezpečujeme distribúciu odborného časopisu Agromanuál. Vysoká obsahová i grafická úroveň odborných publikácií, znalosť trhu a individuálny prístup ku každému záujemcovi sú dôvody, prečo sa nám neustále darí rozširovať okruh našich spokojných odberateľov.

O nás

Mesačník Agromanuál

Agromanuál vychádza ako celofarebný mesačník so zameraním na ochranu, výživu a odrody rastlín, pričom spolupracuje s odborníkmi z výskumných ústavov, šľachtiteľských staníc, renomovaných firiem a ďalších odborných inštitúcií v Čechách i na Slovensku. 

Každé číslo časopisu prináša okrem aktuálnych článkov aj tabuľkové prehľady prípravkov a ich účinnosti na jednotlivé škodlivé činitele.

 Agromanuál sa stal spoľahlivým zdrojom nezávislých informácií pre agronómov, súkromne hospodáriacich roľníkov, pracovníkov v oblasti poradenstva, výskumu, výroby a distribúcie osív, hnojív, prípravkov na ochranu rastlín i pre študentov.  

V Českej republike patrí dlhodobo medzi najčítanejšie a najrešpektovanejšie odborné periodiká pre poľnohospodárov.

Predplatné na rok 2024: € 69,60 (spolu 10 vydaní) vrátane DPH, poštovného a balného.

„Naša spoločnosť odoberá časopis Agromanuál nepretržite od jeho vzniku v roku 2006. Vysoko hodnotíme odbornú úroveň jednotlivých článkov, aktuálnu sezónnosť jednotlivých vydaní ako aj grafické spracovanie. Agromanuál odoberáme nie len pre všetkých našich kolegov v teréne, ale zároveň aj predplácame pre našich TOP zákazníkov v počte cca 60 ks. Žiaden u nás vydávaný odborný časopis nedosahuje úroveň časopisu Agromanuál.“

Ing. Ján Gutten
obchodný riaditeľ
ALCHEM, spol. s r.o. Senica

Odborné publikácie

Prípravky na ochranu rastlín 2024

Novinka 2024. Slovenská verzia, podľa registrácií POR platných v SR.
Podrobné a prehľadné informácie o účinnosti a možnostiach použitia prípravkov na ochranu rastlín. Obilniny, kukurica, cukrová repa, zemiaky, strukoviny, slnečnica, repka, ľan, mak, horčica, lúky a pasienky.

€ 36,00 vrátane DPH, poštovného a balného

Katalog přípravků na ochranu sadů a vinic 2024

Novinka 2024. Česká verzia. Od apríla 2024.
Publikácia poskytuje podrobné a prehľadné informácie v tabuľkovej úprave o účinnosti prípravkov na ochranu rastlín v sadoch a viniciach. Obsahuje prehľad účinnosti prípravkov do nasledovných kultúr: jabloň, hruška, čerešňa, višňa, broskyňa, slivka, marhuľa, ríbezle, egreš, jahody, vinná réva. Publikácia vychádza v českom jazyku, avšak súčasťou katalógu je česko-slovensko-latinský slovník škodcov a chorôb.

€ 30,00 vrátane DPH, poštovného a balného

Katalog přípravků na ochranu zeleniny 2023

Novinka 2023. Česká verzia.
Podrobné a prehľadné informácie v tabuľkovej úprave o účinnosti prípravkov na ochranu rastlín. Ošetrenie koreňovej, listovej, hlúbovitej, plodonosnej, cibuľovej zeleniny a strukovín. Nakoľko je publikácia v českom jazyku, súčasťou je i česko – slovensko – latinský slovníček.

€ 30,00 vrátane DPH, poštovného a balného.

Přírodní cestou nejen proti chorobám a škůdcům

Kniha prináša podrobný prehľad problematiky použitia botanických pesticídov v ochrane rastlín. Obsiahnuté sú podrobné návody na výrobu extraktov a možnosti ich použitia. Kniha je doplnená farebnou prílohou názorne zobrazujúcou zdrojové rastliny a prejavy na ošetrovaných rastlinách. Lepená väzba, Rozsah 160 strán vrátane farebnej prílohy.
Autor: Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D., ČR

€ 24,75 vrátane DPH, poštovného a balného.

naše služby

Okrem distribúcie odbornej tlače poskytujeme komplexné marketingové riešenia.

Marketingové
služby

Ponúkame profesionálne grafické spracovanie a tlač materiálov podporené rozsiahlou databankou obsahujúcou približne 100.000 fotografií pre unikátne vizuálne riešenia.

Prispôsobenie
tlačovín

Zabezpečíme, že vaše marketingové materiály budú presne zodpovedať potrebám a očakávaniam vašej cieľovej skupiny.

Direct
mailing

Využite náš direct marketing na cielené oslovovanie zákazníkov s vysokou presnosťou, čím zvýšite účinnosť vašich marketingových kampaní.

Ukážky prác

Kontakt

PROGARD, s.r.o.

Mgr. Martin Majerský
Nevädzová 17211/6G
821 01 Bratislava

+421 905 320 130

majersky@progard.eu

Napíšte nám